Finn Fram dag

Arrangør: Nes OL

Tid


Sted


Beskrivelse

Nes O-lag i samarbeid med Barnas Turllag i Nes arrangerer Finn Fram dag ved Nes Ski- og Sykkelanlegg. Enkle orienteringsaktiviteter og grønne turer. Premier til alle.